Диагноза, лечение и интензивни грижи на спешните състояния в кардиорогията
 

Диагноза, лечение и интензивни грижи на спешните състояния в кардиорогията

1974 г.

- Стоматология
- Акушерство и гинекология
- Анатомия
- Анестезиология
- Генетика
- Дерматология
- Имонология
- Кардиология
- Клинична лаборатория
- Клинична химия
- Микробиология
- Неврология
- Образна. диагностика
- Общопрактикуващи лекари
- Оториноларингология
- Патология
- Педиатрия
- Пулмология
- Ревматология
- Съдебна медицина
- Фармакология
- Физиология
- Хепатология
- Хематология
- Хирургия
- Урология
Клинична фармакология
  Клинична фармакология - учебник и ръководство за практически упражнение
Топогрофска анатомия
  Топогрофска анатомия
Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат
  Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат
Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия
  Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия
 
Бъбречни болести - предклинични и ранни фази на заболяванията
  Бъбречни болести - предклинични и ранни фази на заболяванията
Фармакотерапевтичен справочник
  Фармако-терапевтичен справочник
Ендокринни болести - предклинични и ранни фази на заболяванията
  Ендокринни болести - предклинични и ранни фази на заболяванията
Обща хирургия - пропедевтика на хирургичните болести
 

Обща хирургия - пропедевтика на хирургичните болести

1972 г.

Кратък курс по физиология на човека
 

Кратък курс по физиология на човека

1965 г.

Бъбречни болести - предклинични и ранни фази на заболяванията
 

Клинична нефрология

1982 г .

Клинично приложение на плазмаферезата
 

Клинично приложение на плазмаферезата

1987 г .

Наръчник на участъковия лекар
 

Наръчник на участъковия лекар

1978 г .

Диференциална диагноза на гастроентерологичните заболявания
 

Диференциална диагноза на гастро-ентерологичните заболявания

1979 г.

Клинична фонокардиография
 

Клинична фоно-кардиография

1980 г.

Пропедевтика на вътрешните болести
 

Пропедевтика на вътрешните болести

1975 г.

Пропедевтика на вътрешните болести
 

вътрешните болести - том 1

1980 г.

 
 
 
A Colour Atlas of Human Anatomy - 3rd edition
  A Colour Atlas of Human Anatomy - 3rd edition
заболявания на устната лигавица
  заболявания на устната лигавица
6
Синтетична медицина
 

Синтетична медицина

1966 г.

Клинична кардиология
 

Клинична кардиология

1984 г.

7
Основи на акушеро-гинекологичната помощ
 

Основи на акушеро-гинекологичната помощ

1963 г.

Вътрешни болести, том 1
 

Вътрешни болести, том 1

1959 г.

8
Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения
 

Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения

1971 г.

Обща хирургия
 

Обща хирургия

1957 г.

9
Обща хирургия
 

Пневмология

1976 г.

Обща хирургия
 

Учебник по акушерство

1961 г.

10
Болести на черния дроб и жлъчните пътища
 

Болести на черния дроб и жлъчните пътища

1971 г.

Синтетична неврология
 

Синтетична неврология

1967 г.

11
Синтетична неврология
 

Гранични състояния в медицината - Нарушения на водно-електролитния баланс.

1971 г.

Оперативна техника
 

Оперативна техника

1955 г.

12
 
Basic & Clinical Pharmacology
Current Surgical Diagnosis and Treatment
Clinical chemistry : concepts and applications
 Clinical chemistry : concepts and applications
A Colour Atlas of Clinical Gynaecology
A Colour Atlas of Clinical Gynaecology
Grieve's Modern Manual Therapy: The Vertebral Column, 2e
Grieve's Modern Manual Therapy: The Vertebral Column, 2e
A Colour Atlas of Chest Trauma and Associated Injuries: volume 1
A Colour Atlas of Chest Trauma and Associated Injuries: volume 1
A Colour Atlas of Clinical Gynaecology
Histology